fbpx

Prisijungti

Teisinės ir verslo konsultacijos

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai konsultuoja įmones verslo teisės, verslo finansavimo ir verslo plėtros klausimais. Būdami Verslo konsultantų tinko nariais, Rūmai teikia specializuotas temines paslaugas, susijusias su verslo finansų valdymu, projektų valdymu, eksporto plėtra.

 • Teisinės paslaugos

  Pagal Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą, Rūmai savo iniciatyva arba gavę valstybės institucijų užsakymą, atlieka ekonominę veiklą reglamentuojančių dokumentų ekspertizę ir teikia pasiūlymus valstybės institucijoms.

  Įstatymas numato Rūmų bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, miestų ir rajonų savivaldos organais, taigi, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai savo narių interesus gina tiesiogiai tose institucijose, kurios priima verslui aktualius sprendimus.

 • Nenugalimos jėgos (Force majeure) pažymos

  Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai išduoda pažymas apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, kilusias ar egzistavusias Rūmų veiklos teritorijoje, t. y. Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Rūmų, kaip valstybės įgaliotos institucijos, išduota pažyma yra oficialus rašytinis įrodymas, turintis didesnę įrodomąją galią nei kitos įrodinėjimo priemonės. Konstatavus force majeure aplinkybes, asmuo atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą.

  Force majeure sąvoka apibūdinamos nepaprastos aplinkybės, kurių negalima kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, taip pat negalima užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti. Šias aplinkybes gali sukelti karas, piratavimas, sabotažas, stichinė nelaimė (pvz., audra, ciklonas, žemės drebėjimas, potvynis, gaisras), boikotas, streikas, lokautas ir pan. Force majeure aplinkybėmis taip pat gali būti pripažinti teisėti ar neteisėti valstybės institucijų bei atskirų pareigūnų veiksmai.

  Rūmai išnagrinėja asmens prašymą ir išduoda pažymą arba motyvuotai atsisako ją išduoti per 20 darbo dienų nuo visų Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo 4 arba 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo. Prireikus Rūmai gali per 5 darbo dienas nuo visų Aprašo 4 arba 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo kreiptis į asmenį su rašytiniu prašymu patikslinti ir (ar) papildyti pateiktus dokumentus. Tokiu atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų ir (ar) papildytų dokumentų gavimo Rūmuose dienos.

  Force majeure aplinkybių ekspertizė ir šias aplinkybes patvirtinančios pažymos išdavimo kaina – 200 Eur (1 pažyma).

 • Vilniaus komercinio arbitražo teismas

  Rūmų asociacija yra vienas iš Vilniaus komercinio arbitražo (Gedimino pr. 50, Vilniuje) teismo steigėjų. Arbitražas sudaro asmenims puikias galimybes konfidencialiai, neformaliai ir kuo palankiau abiem pusėms išspręsti kylančius ginčus.

  Arbitražas – ginčo sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ar įsipareigoja kreiptis ne į valstybės teismą, o į jų susitarimu pasirinktą arba įstatymo nustatyta tvarka paskirtą trečiąjį asmenį ar asmenis. Arbitražo sprendimai pripažįstami ir gali būti vykdomi daugiau nei 140 pasaulio valstybių.

  Skirtingai nuo teismų, arbitražas yra lankstesnis – šalys gali susitarti dėl kalbos ir vietos, arbitrų skaičiaus bei jų skyrimo tvarkos, ginčams spręsti taikytinos teisės. Arbitražas, vadovaudamasis ginčo šalių susitarimu, gali organizuoti tarptautinių ir nacionalinių komercinių ginčų sureguliavimo procedūras, taikydamas alternatyvius būdus ginčams sureguliuoti (ekspertizė, sutaikinimas, tarpininkavimas ar kt.).

 • Verslo konsultacijos

  Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai teikia bendrąsias verslo konsultacijas šiais klausimais:

  • konsultuoja, kaip pasiruošti dalyvauti parodose, mugėse, misijose ir verslo kontaktų renginiuose užsienyje;
  • konsultuoja ir teikia pagalbą Rūmų nariams, norintiems susirasti verslo partnerių užsienyje;
  • konsultuoja Rūmų narius ir kitas Lietuvos įmones muitų, prekių kilmės sertifikatų, ATA knygelių išdavimo klausimais;
  • konsultuoja GS1 brūkšninių kodų gavimo klausimais;
  • konsultuoja verslo kūrimo ir plėtros klausimais.

  Rūmai, būdami Verslo Konsultantų Tinklo nariais, vykdo specializuotas konsultacijas šiomis temomis:

  – Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai;
  – Investicijos ir finansavimo šaltiniai
  – Projektų valdymas
  – Mokesčiai ir buhalterinė apskaita
  – Pasiruošimo eksportui veiksmų planas
  – Eksporto strategija
  – Tikslinių eksporto rinkų pasirinkimas ir išorinė komunikacija.

  Dėl specializuotų konsultacijų teikimo tvarkos ir Rūmų ekspertų kreipkitės į Aistę Litvinaitę, Verslo ir strateginės plėtros skyriaus investicijų plėtros vadovę,  a.litivinaite@cci.lt, tel. 8 678 83984.

Narystės privalumai

Tapkite rūmų nariu

Narių duomenų bazė

Nario zona

>

Tapkite rūmų nariu

Nario anketą peržiūrėti gali tik prisijungę prie sistemos rūmų nariai

Registruotis